Redovisningsbranschen har den högsta kundnöjdheten

För att få kunskap om hur nöjda redovisningsbranschens kunder är gav Srf konsulterna Svenskt Kvalitetsindex i uppdrag att genomföra en studie om redovisningstjänster. Resultatet tar redovisningsbranschen direkt upp på första platsen. Redovisningsbranschen har den högsta kundnöjdheten av alla branscher som SKI hittills uppmätt under sina 30 verksamma år. Studien bygger på djupintervjuer med 1 000 företagare som outsourcar ekonomihanteringen och dessa har fått svara på frågor om leveransen från sina redovisningsbyråer och redovisningskonsulter.

För mer information se

https://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/auktorisation-ger-hogsta-kundnojdheten/

CategoryNyheter
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2016 Net Office Ekonomi AB | Net Office Ekonomi ABl har flera auktoriserade konsulter inom redovisning och lön med lång erfarenhet. Vi kan sköta allt från bokföring, bokslut och deklarationer till företagsregistreringar, ekonomisk rådgivning och lönehantering.

Made with ❤ Torbjörn och Frallan - Webbyrå Eskilstuna