Välkommen till Klara Consulting i Stockholm

Vårt tidigare kontor och våra medarbetare i Stockholm har förvärvats av Klara Consulting AB. Den största förändringen är att du har tillgång till ett större utbud av tjänster.

Klara Consulting står för kvalitet, effektivitet och service inom redovisning, revision, ekonomistyrning, löneadministration samt rekrytering och interimstjänster. Med professionalism, servicekänsla och proaktivitet tar Klara Consulting ansvar för hela eller delar av sina kunders ekonomifunktion där rapporteringen är korrekt, alltid i tid och utformad efter gällande lagar och praxis och med beaktande av kundens verksamhet, behov och önskemål.

Klara Consulting är anslutna till branschorganisationen SRF och är certifierad auktoriserad byrå, en kvalitetsstämpel som borgar för att Klara Consulting följer svensk standard för redovisningskonsulter (REX) och motsvarande standard för lönekonsulter (SALK).

Du är välkommen att läsa mer om Klara Consulting här!