Net Office Ekonomi AB och GDPR

Nya regler

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Personuppgifter hos Net Office Ekonomi AB

Inom Net Office Ekonomi hanterar vi personuppgifter i relativt stor omfattning. Vi behöver ha särskilda rutiner för hur vi hanterar dessa uppgifter om våra kunder.

*Extra känsliga uppgifter har Net Office Ekonomi ingen anledning att samla in eller lagra.

Net Office Ekonomi har huvuddelen av sin IT drift och lagring utlagd på en välrenommerad aktör som kan vår bransch. Leverantören har sin serverhall och därmed lagring av data i Stockholmsområdet i Sverige. Vi arbetar med molnbaserade applikationer, vilka alla tydligt beskriver hur deras bearbetning och lagring går till samt vilka programleverantörer de använder för olika funktioner.

Ansvar

Vi har klassificerat vilken slags information vi hanterar och vilken som kan vara av en mer känslig art och därmed behöver skyddas enligt särskilda rutiner. Vi har också etablerat interna regler för hur vår epostlagring ska gå till när vi skickar och tar emot meddelanden med personuppgifter.

Vi har även säkerställt att våra uppdragsavtal följer den standard som vår branschorganisation, SRF satt upp. Vi kontaktar våra kunder för att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal.

* Med känsliga personuppgifter avses enligt GDPR bl.a. personuppgifter angående medlemskap i fackförening samt uppgifter om hälsa och religiös övertygelse.

Kontakt

Varje organisation har ett krav på sig att inom en rimlig tid kunna lämna registerutdrag, radera information om en individ när denne begär det – om inte lagringen krävs på grund av lagregler samt agera skyndsamt om det finns en misstanke om att information spridits på ett otillbörligt sätt. Vi har utsett en koordinator till vilken våra kunder och andra ska vända sig vid dessa tillfällen. Kontakta i så fall Kamilla Bondeson, info@netoffice.nu /telefon 016-51 20 09.